REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Socialova.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11/206, 99-300 Kutno, o numerze NIP 7752603443, REGON 101846842.
 2. Sprzedawca prowadzi stronę internetową Socialova.pl
 3. Sprzedawca zajmuje się sprzedażą produktów elektronicznych – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależy od zawartości pliku (e-book, materiały w formie pdf, audio lub video), oraz gadżetów reklamowych. 
 4. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@socialova.pl lub anna@socialova.pl, pod numerem telefonu 607 941 099 lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.socialova.pl w zakładce Kontakt.
 5. Ceny towarów prezentowane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 7. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne, płatności dotyczą zamówień. 
 8. Wszystkie przedstawione ceny stanowią integralną część regulaminu.
 9. Produkty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksów przepisów kodeksu cywilnego. 
 10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (klient otrzyma email). Od tego momentu Sprzedawca jest zobowiązany do przygotowania zamówienia, a Klient do płatności (o ile ta nie nastąpiła wcześniej w formie online) i odebrania zamówienia.
 11. Właścicielem strony Socialova.pl oraz sklepu internetowego jest Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz, która jest właścicielem praw autorskich i intelektualnych do serwisu.
 12. Warunkiem technicznym do korzystania z usług jakie oferuje strona Socialova.pl jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do Internetu lub telefonu z dostępem do Internetu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. 

 

ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

 1. Osoba składająca zamówienie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin. Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Jeżeli Klient nie akceptuje regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.
 3. Sprzedawca sprzedaje towary za pośrednictwem Internetu.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym przyjmowane są całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 5. Klient posiada możliwość dobrowolnego założenia konta na stronie internetowej, podając swoje dane i przechodząc weryfikację.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia profilu Klienta w przypadku gdy narusza on dobre mienie innych osób, lub jest nieaktywny przez okres przynajmniej 12 miesięcy.
 7. Klient może posiadać jeden profil, który nie powinien być udostępniany osobom trzecim.
 8. Zamówienia produktów elektronicznych wysyłane są drogą mailową, na podany przez Klienta adres email, oraz dostępne do pobrania w odpowiedniej zakładce konta, jeśli Klient zdecydował się na założenie konta na stronie Socialova.pl do 48 godzin od dokonania płatności. Natomiast gadżety reklamowe są wysyłane w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie.  
 9. Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę internetową. 
 10. Sprzedawca przewiduje promocje, o których będzie informował na stronie internetowej oraz w należących do niego kanałach mediów społecznościowych. 
 11. Klient składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez dodanie produktu do koszyka, używając przycisku bądź ikony “Dodaj Do Koszyka”.
 12. Po kliknięciu w produkt, Klient ma możliwość poznania szczegółów dotyczących danego produktu.
 13. Klient wybiera metodę płatności i akceptuje koszyk.
 14. Sprzedawca zapewnia dostawę w formie e-mail lub do pobrania z konta w przypadku produktów elektronicznych, firmy kurierskiej lub odbioru w paczkomacie w przypadku gadżetów reklamowych.
 15. Klient podaje dane adresowe oraz akceptuje RODO oraz regulamin sklepu.
 16. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Klient otrzyma maila potwierdzającego potwierdzającego zamówienie oraz płatność.

 

REALIZACJE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, np. z powodu braku towaru lub braku możliwości dostawy. Jeśli zamówienie zostało opłacone, to Klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy w terminie do 14 dni roboczych. Zapis zwrotu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia, jeśli uzna iż dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub niepełne. Sprzedawca będzie próbował uzupełnić takie dane poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy. 
 4. Sprzedawca nie odpowiada za działania Klienta, który podaje dane osób trzecich. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczą Zamawiającego, a nie Sprzedawcy. 
 5. Do każdego zamówienia będzie wystawiana faktura, którą klient otrzyma przy odbiorze zamówienia. 

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY

 1. Dostawa produktów elektronicznych realizowana jest do 48 godzin od dokonania płatności. 
 2. Dostawa gadżetów reklamowych realizowana jest w terminie ustalonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca przewiduje możliwość kontaktu z Klientem i ustalenia dogodnego dla niego terminu dostawy.
 3. Dostawy realizowane są poprzez email lub firmy kurierskie. 
 4. Dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu w przypadku produktów elektronicznych, od poniedziałku do piątku w przypadku gadżetów reklamowych. 
 5. Dostawy do firm realizowane są tylko do recepcji lub portierni. 
 6. Klient zobowiązany jest do podania lub uzupełnienia poprawnych danych adresowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie uzupełnione dane adresowe.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Płatności realizowane są online przy pomocy serwisu PayU.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać na adres biuro@socialova.pl lub pisemnie na adres: Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11/206, 99-300 Kutno. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż do 14 dni roboczych. 
 3. Zgłaszając reklamację, Klient zobowiązany jest do dokładnego opisania reklamacji i podania danych kontaktowych. 
 4. Klient składając reklamację akceptuje warunki RODO Sprzedającego.
 5. Sprzedawca odpowie Klientowi na reklamację tą samą drogą jaką reklamacja wpłynęła. 

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Kreatywna Anna Augustynowicz z siedzibą w Kutnie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11/206.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient powinien kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez mail biuro@socialova.pl lub anna@socialova.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.
 4. Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w dokumencie RODO dostępnym na naszej stronie internetowej i są integralną częścią regulaminu.   

 

PRZYPISY KOŃCOWE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.04.2022 r.